Construction material classification by flammability

The relationship between the degree of flammability requirements and a class of reaction to fire according to ČSN 33 2312 edition 2.
Clasa de inflamabilitateClasă de reacție la foc
AA1
A2
BB
C1C
C2D
C3E
F

Diferența dintre gradul de inflamabilitate al unei clase de reacție la foc

Diferența de bază între gradul de inflamabilitate și reacția la foc constă în faptul că gradul de inflamabilitate evaluează materiale individuale separate, în timp ce reacția la foc evaluează întregul produs de construcție în versiunea finală - de exemplu, pereții sandwich, sistemele de izolație etc.


Clasificarea produselor de construcţie, în conformitate cu performanţa comportării lor la foc

Pentru clasificarea produselor de construcţie, în conformitate cu performanţa comportării lor la foc, se testează conform procedurii următoare:

 

Clasa E

Produsul care trebuie să fie clasificat în clasa E se testează, în conformitate cu norma ČSN EN ISO 11925-2, cu ajutorul flăcării care acţionează timp de 15 s.

 

Clasele D, C, B

Produsul care trebuie să fie clasificat în clasele D, C sau B se testează, în conformitate cu norma ČSN EN ISO 11925-2, cu ajutorul flăcării care acţionează timp de 30 s.
Produsul care satisface cerinţele stabilite pentru rezultatele testării, în conformitate cu norma ČSN EN ISO 11925-2, se mai testează, în conformitate cu norma ČSN EN 13823, resp. în conformitate cu norma ČSN EN ISO 9239-1- aceasta este valabilă pentru învelitorile de pardoseală.

 

Clasele A1, A2
Produse omogene

Produsul clasificat în clasa A1, se testează în conformitate cu norma ČSN EN ISO 1182 şi în conformitate cu norma ČSN EN ISO 1716. Produsul clasificat în clasa A2, se testează fie în conformitate cu norma ČSN EN ISO 1182 sau în conformitate cu norma ČSN EN ISO 1716.

 

Produse neomogene

Fiecare componentă esenţială a produsului neomogen, clasificată în clasa A1, se testează individual, în conformitate cu norma ČSN EN ISO 1182 şi în conformitate cu norma ČSN EN ISO 1716. În plus, fiecare produs care conţine o componentă exterioară neesenţială şi satisface criteriul PCS se testează, în conformitate cu norma ČSN EN 13823, resp. în conformitate cu norma ČSN EN ISO 9239-1 – acest lucru este valabil pentru învelitorile de pardoseală. Fiecare componentă esenţială a produsului neomogen, clasificată în clasa A2, trebuie să se testeze fie individual, în conformitate cu norma ČSN EN ISO 1182, fie în conformitate cu norma ČSN EN ISO 1716.
Componentele neesenţiale ale produsului neomogen se testează individual, şi anume, doar în conformitate cu norma ČSN EN ISO 1716.

 

Altă condiţie pentru clasa A2

Toate produsele care trebuie să fie clasificate în clasa A2, trebuie să se testeze în plus, în conformitate cu norma ČSN EN 13823, resp. în conformitate cu norma ČSN EN ISO 9239-1 la învelitorile de pardoseală.

Până la data de 31. 12. 2007 au fost evaluate şi clasificate materialele de construcţie individuale, în conformitate cu norma ČSN 73 0862 "Stabilirea gradului de inflamabilitate a materialelor de construcţie". Valabilitatea acestei norme expiră la data de 31.12.2003, însă, ţinând cont de asigurarea continuităţii privind evaluarea materialelor, în cadrul normelor de proiect, au fost valabile până la 31.12.2007 rezultatele testelor, în conformitate cu această normă, precum şi norma de evaluare ČSN 73 0823. În conformitate cu această normă, materialele de construcţie s-au încadrat în gradele menţionate mai sus. Cu valabilitate de la 01.07.2003, este în vigoare pe teritoriul Republicii Cehe, noua modalitate de clasificare a inflamabilităţii, marcată ca "Performanţa comportării la foc", inclusă în norma de clasificare ČSN EN 13501-1. Norma ČSN 33 2312:85 „Regulamentele electrotehnice. Instalaţiile electrice în substanţele combustibile şi pe ele“, în conformitate cu tabelul de conversie, a înlesnit utilizarea ambelor marcări, în raport cu inflamabilitatea materialelor de construcţie. La data de 01.10.2007 s-a anulat prevederea acestei norme pentru dozele în raport cu norma ČSN EN 60 670-1, adică a expirat valabilitatea normei ČSN 33 2312:85 privind dozele pentru instalaţiile electrice, însă este valabilă în continuare pentru barele, canalele şi tuburile pentru instalaţii electrice. Valabilitatea normei ČSN 37 0100 „Dozele pentru instalaţiile electrice „a expirat la data de 01.10.2007. Este înlocuită de norma ČSN EN 60 670-1 „Doze şi protecţii complete pentru accesoriile electrice pentru instalaţii electrice fixe casnice şi similare“.