Materialele de pe site-ul KOPOS KOLIN a.s. sunt protejate prin drepturi de autor. Toate materialele sunt destinate utilizării necomerciale. Condițiile se aplică tuturor versiunilor lingvistice ale site-ului web.

Toate drepturile sunt rezervate.

Materialele vor fi disponibile doar pentru uz non-comercial și personal. Sunteți de acord să vă asigurați că toate drepturile de autor sunt păstrate. Veți respecta notificarea privind drepturile de proprietate care sunt menționate aici. Nu este posibil să distribuiți, să modificați, să transmiteți, să modificați sau să utilizați în continuare conținutul acestor site-uri.

Accesul la utilizarea acestui site este determinat de următorii termeni și de alte legi. Prin accesarea și vizualizarea Site-ului, acceptați Termenii fără obiecții.

Condiții

Cu excepția cazului în care menționăm într-un mod diferit, tot ceea ce este pe site este protejat prin drepturi de autor și trebuie utilizat în conformitate cu Termenii, cu excepția cazului în care este autorizat altfel de KOPOS KOLIN a.s.

KOPOS KOLÍN a.s. face eforturi adecvate pentru a păstra informații exacte și actualizate pe site. Cu toate acestea, KOPOS KOLIN a.s. nu oferă garanții sau afirmații în ceea ce privește exactitatea și actualitatea. Nu acceptăm nicio răspundere pentru eventualele erori sau omisiuni din conținutul acestui site care, în ciuda tuturor eforturilor depuse, au avut loc.

Utilizarea și vizualizarea site-urilor web este pe propriul dvs. risc. KOPOS KOLÍN a.s. și angajații săi și, mai presus de toate, administratorii de site-uri web nu sunt responsabili pentru pagubele directe, incidentale, pe cale de consecință, daune indirecte sau pe cale de consecință, care ar putea rezulta din utilizarea acestui site. Nu putem accepta nici o responsabilitate și nu vom garanta pagube care ar putea apărea din cauza accesului dvs. la acest site, a folosirii sau navigării sau a descărcării materialelor, datelor, textului, imaginilor sau videoclipurilor de pe acest site.

Nu am verificat în detaliu toate legăturile legate de site-ul nostru (în special punctele de vânzare ale companiilor noastre de clienți și site-urile lor) și nu suntem responsabili pentru conținutul oricăror alte site-uri legate de acest site. Legăturile către aceste pagini, site-uri externe sau alte site-uri se fac pe propriul dvs. risc.

KOPOS KOLÍN a.s. poate modifica în orice moment acești Termeni prin actualizarea Termenilor și condițiilor. Toate modificările de text sunt obligatorii pentru vizitatori.