Tipuri de protecție - clasificare IP conform ČSN EN 60 529

Nivelurile de protecție împotriva contactului cu părțile periculoase sunt indicate de codul complementar sub forma unei litere.

Litera adăugată după a doua cifră a desemnării IP indică nivelul de protecție al persoanelor împotriva contactului cu părțile periculoase, de ex. IP 10B.

Aceste litere sunt utilizate numai în următoarele cazuri:

* dacă protecția efectivă împotriva contactului cu părțile periculoase este mai mare decât cea indicată de prima cifră caracteristică
* dacă este specificată numai protecția împotriva contactului cu părțile periculoase, prima cifră caracteristică este apoi înlocuită cu un X
Acest nivel de protecție mai ridicat poate fi asigurat de bariere, distanțe în interiorul carcasei sau de o formă adecvată a deschiderilor.

A - Protejat împotriva contactului cu partea din spate a mâinii
B - Protejat împotriva contactului cu degetele
C - protejat împotriva contactului cu sculele
D - Protejat împotriva contactului cu firele


Protection against contact and against penetration of foreign bodiesProtection against water penetration
First digitSecond digit
CodeProtection degreeCodeProtection degree
0No protectionNo protection against contact, no protection against penetration of foreign bodies0No protectionNo protection No protection against water penetration
1Protection against big foreign bodiesProtection against hand contact Protection against foreign bodies with diameter greater than >50mm1Protection against dripping waterProtection against vertically dripping water
2Protection against foreign bodies of medium sizeProtection against finger contact Protection against foreign bodies with diameter greater than >12mm2Protection against obliquely dripping waterProtection against obliquely falling water drops (deviation up to 15° from the vertical)
3Protection against foreign bodiesProtection against contact with tools, wire, etc., for diameter greater than >2.5mm Protection against foreign bodies with diameter greater than >2.5mm3Protection against splashing waterProtection against water splashing in all directions, 60° od svislého směru
4Protection against grain-shaped foreign bodiesProtection against contact with tools, wire, etc., for diameter greater than >1.0mm Protection against foreign bodies with diameter greater than >1.0mm4Protection against splashing waterProtection against water splashing in all directions
5Protection against dust settlingProtection against contact
Protection against dust settling in the system
5Protection against spurting waterProtection against water spurting (from the jet) in arbitrary bevel-way
6Protection against dust penetrationComplete protection against contact Protection against dust penetration6Protection against floodProtection against temporary flood
   7Protection against immersionProtection against temporary immersion
   8Protection against immersionProtection against permanent immersion
   9Water - high-pressure spurting hot 

 


Codurile de clasificare ale caracteristicilor sistemului de tuburi in conformitate cu ČSN EN 61386-1 ed.2

Codul clasifică tuburile şi accesoriile acestora în funcţie de rezistenţa la compresiune, rezistenta la impact, temperatura minimă şi maximă admisă pentru instalare.

prima cifrăa doua cifrăa treia cifrăa patra cifrăa cincea cifră
rezistenţa la presiune rezistenţa la foctemperatura minimă admisătemperatura maximă admisărezistenţă la îndoire
1foarte scăzută 125 N1foarte scăzută 0,5 J1+ 5 °C1+ 60 °C1rigidă
2joasă 320 N2joasă 1 J2- 5 °C2+ 90 °C2maleabilă
3medie 750 N3medie 2 J3- 15 °C3+ 105 °C3maleabilă/elastică
4înaltă 1250 N4înaltă 6 J4- 25 °C4+ 120 °C4elastică
5foarte înaltă 4000 N5foarte înaltă 2,4 J5- 45 °C5+ 150 °C  
      6+ 250 °C  
      7+ 400 °C  

Tuburile:   KOPOS typ 1516E - 1563    EN 2241 (320 N)    PVC
                 KOPOS typ 4016E - 4063    EN 3341 (750 N)    PVC
                 KOPOS typ 8016E - 8063    EN 4441 (1250 N)  PVC


Codurile de clasificare ale caracteristicilor sistemului de tuburi in conformitate cu ČSN EN 61386-25

Codurile de clasificare ale caracteristicilor sistemelor de fixare pentru tuburi.

prima cifrărezistenta la sarcină laterală2incărcătură laterală mică
3incărcătură laterală medie
4incărcătură laterală mare
a doua cifrărezistenta la impact1rezistentă la impact foarte redus
2rezistentă la impact redus
3rezistentă la impact mediu
4rezistentă la impact puternic
5rezistentă la impact foarte puternic
a treia cifrăgama de temperaturi scăzute1+5 °C
2-5 °C
3-15 °C
4-25 °C
5-45 °C
a patra cifrăgama de temperaturi ridicate0+40 °C
1+60 °C
2+90 °C
3+105 °C
4+120 °C
5+150 °C
6+250 °C
7+400 °C
a cincea cifrărezistenta la coroziune1protectie redusă la interior şi exterior
2protectie medie la interior şi exterior
3protectie medie la interior şi mare la exterior
4protectie mare la interior şi exterior
a şasea cifrărezistenta la propagarea flăcării1ignifug
2răspândire flacără
a şaptea cifrărezistenta la incarcatură axială0nu este specificat
1specificat de producător